kimcomputerthailand

ประเภท 2 คอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล ( LAPTOP )

 กรณีเปิดเครื่องค่าบริการตามอาการเสีย

ซ่อมเมนบอรด์ 3,500 บาท

เปลี่ยนจอ 2,500 บาท

 

 

เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในอื่นๆ เริ่มต้น 800 บาท - 1,500 บาท

 ( ราคานี้ไม่รวมค่าอะไหล่ )

 

Visitors: 191,712